Stowarzyszenie Polski Klub Kawaleryjski

ul. Glebowa 39 B 61-312 Poznań

Zwołanie Walnego Zebrania PKK (Sprawozdawczo-wyborcze)

      Na podstawie § 26. pkt. 3. Statutu PKK, Zarząd Klubu informuje o zwołaniu dorocznego Walnego Zebrania Stowarzyszenia, na które zaprasza wszystkich Członków oraz Sympatyków Polskiego Klubu Kawaleryjskiego. Zebranie odbędzie się w niedzielę dnia 2 kwietnia 2017 r., o godz. 11.00 w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana  Czarnieckiego, przy  ul. Wojska Polskiego 86/90 w Poznaniu. Tegoroczne zebranie, będzie miało charakter sprawozdawczo – wyborczy, w trakcie którego wybierzemy nowe władze Klubu na kolejną trzyletnią kadencję.

Proponowany Program Zebrania:

Część I

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Wybór członków prezydium – głosowanie jawne:

- przewodniczącego,

- zastępcy,

- sekretarza.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Uroczyste wręczenie  Odznak Pamiątkowych PKK i Krzyży PKK oraz podziękowań za pracę i zaangażowanie w minionym roku.

5. Uroczyste wręczenie legitymacji członkowskich PKK.

6. Sprawozdanie Prezesa PKK z działalności w 2016 r.

7. Sprawozdanie Skarbnika.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

9. Sprawozdanie Sądu Honorowego.

10. Dyskusja nad sprawozdaniami i głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.

(Sprawozdania pisemne z działalności OT PKK należy złożyć do prezydium Walnego Zebrania).

Część II

Wybory nowego zarządu:

- wybór członków komisji skrutacyjnej – głosowanie jawne,

- wybory nowych władz PKK (Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Honorowego) – głosowanie tajne.

 Część III

Dyskusja programowa, w tym:

  1. Plan działalności na 2017 r.
  2. Plan finansowy na 2017 r.

Część IV

1. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski.

2. Zakończenie zebrania

          Wspólne, doroczne spotkanie na Walnym Zebraniu, to nie tylko obowiązek wynikający ze Statutu,
to również wyraz naszego koleżeństwa w Stowarzyszeniu. Mając nadzieję, że jak zwykle na nasze zgromadzenie przybędziecie w licznym gronie, oczekujemy z niecierpliwością na spotkanie z koleżankami
i kolegami. W celu ułatwienia wejścia na obiekt wojskowy prosimy przesłać imienne zgłoszenia do Prezesa Zarządu PKK.

        W celu nadania uroczystej formy spotkania proszę kolegów, posiadających umundurowanie kawaleryjskie, o przybycie na Walne Zebranie w mundurze, zgodnie z tradycyjnym, kawaleryjskim fasonem.                

Z kawaleryjskim pozdrowieniem – Ku Chwale Kawalerii!!!

Zarząd PKK

KONIE, LEOPARDY i ROSOMAKI POD KROJANTAMI

 Agnieszka Szymańska - Byliśmy pierwszy raz, było wspaniale. Dziękujemy za wzruszające do łez przeżycie... Nie tylko niebo płakało za rok przyjedziemy z synem.  

Beata Czarnecka - Byłam pierwszy raz... popłakałam się jak zobaczyłam ten ogrom wojny. A to tylko wycinek z pierwszego dnia. Dziękuję wszystkim za to że mogłam tu być
i to zobaczyć.

Shirley Simpson - REALLY AWSOME.

Alina Ebertowska - Było super tylko pogoda nie dopisała, ale i tak było warto jechać.

Dorota Skiba - U nas rocznicowo - 10 raz w Krojantach - dziękujemy za wspaniałe widowisko.

Leszek Potrzebowski - Przepięknie było !!!

Jola Hinc - Super widowisko i piękne zdjęcia!

Stopikowski Marcin - Było czadowo.

Piotr Kamoda - Widowisko wspaniałe. Dla nas, biernych widzów to spektakl. Natomiast wszyscy biorący czynny udział w inscenizacji, przygotowaniach, służby zabezpieczające, robią cos ważnego. Nie tylko nam widzom dają możliwość przeżycia fascynującej inscenizacji. Swoją pracą, zapałem i poświęconym czasem oddają prawdziwy hołd bohaterom zmagań wojny 1939 roku. Pułkownikowi Kazimierzowi Mastalerzowi, ale także wielu bezimiennym dziś. To więcej warte niż monumentalne pomniki. Bardzo dziękuję Wam za trud, dzięki któremu mogłem poczuć wzruszenie i namiastkę atmosfery sprzed lat.

moto.stargard.pl - Widowisko i imprezy towarzyszące obchodom rocznicy przerosły nasze oczekiwania. Dziękujemy, że mogliśmy uczestniczyć w tak dobrze zorganizowanej imprezie. Jako fan Sokołów szczególne uznania dla właścicieli, że mogłem [mogilśmy] zobaczyć te wspaniałe dzieła sztuki w ich naturalnym środowisku a nie tylko na zlotach zabytków lub w muzeum.

     W przedstawiony wyżej sposób wielu użytkowników Facebooka komentowało tegoroczne widowisko Szarża pod Krojantami, które odbyło się w dniu 4 września 2016 roku, a obfitowało w niezwykłe atrakcje. Obok tradycyjnego widowiska upamiętniającego szarżę 18 Pułku Ułanów Pomorskich, jaka miała miejsce w dniu 1 września 1939 roku na pododdział hitlerowskiego Wehrmachtu, widzowie obok ponad setki koni oraz inscenizacji z wieloma efektami pirotechnicznymi, mieli okazję zobaczyć nowoczesny sprzęt pancerny, znajdujący się na wyposażeniu 11 Dywizji Kawalerii Pancernej z Żagania oraz 16 Dywizji Zmechanizowanej z Elbląga. To dzięki wsparciu Sił Zbrojnych RP oraz rzeszy miłośników kawalerii i polskich tradycji wojskowych, możliwe było zorganizowanie po raz XV-ty uroczystości upamiętniających szarżę 18 Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami, wykonanej w dniu 1 września 1939 roku, przez ułanów z Grudziądza.

Czytaj więcej: KONIE, LEOPARDY i ROSOMAKI POD KROJANTAMI

Jesteś tutaj: Home Aktualności