Stowarzyszenie Polski Klub Kawaleryjski

ul. Glebowa 39 B 61-312 Poznań

SZARŻA POD KROJANTAMI 2017

       Prace organizacyjne związane z organizacją uroczystości i widowiskiem upamiętniającym szarżę 18 Pułku Ułanów Pomorskich w dniu 1 września 1939 roku pod Krojantami rozpoczęły się. Fundacja Szarża pod Krojantami i władze Gminy Chojnice zabezpieczyły niezbędne środki, aby zwyczajowo w pierwszą niedzielę września spotkać się dla upamiętnienia bohaterskiego boju polskich ułanów. Szczegóły już wkrótce, a tym czasem już teraz zapraszamy na KROJANTY-2017.

NOWE WŁADZE STOWARZYSZENIA PKK

      WALNE ZEBRANIE PKK - 2017

      Już tradycyjnie na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, w dniu 2.04.2017 r. odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Polski Klub Kawaleryjski, które miało charakter sprawozdawczo - wyborczy. Na zebranie stawili się członkowie PKK reprezentujący Oddziały Terenowe w barwach 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich, 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich, 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich, 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich, 7 Pułku Strzelców Konnych i 8 Pułku Strzelców Konnych oraz innych formacji kawaleryjskich. Obrady rozpoczęły się komendą prezesa klubu Roberta Lachora do wprowadzenia sztandaru PKK. Następnie wybrano Prezydium Walnego Zebrania, w skład którego weszli Agnieszka Banicka, Marek Holak i Alfred Kapała.

      Następnie prezes Robert Lachor przedstawił sprawozdanie z działalności Klubu za ubiegły rok oraz przedstawiono sprawozdanie finansowe oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego. W wyniku powyższego Walne Zebranie udzieliło absolutorium dotychczasowemu Zarządowi PKK.

      Tegoroczne zebranie, z racji kończącej się trzyletniej kadencji Zarządu było zebraniem sprawozdawczo-wyborczym i w jego wyniku wybrano nowe władze Stowarzyszenia. Do Zarządu wybrano Marka Dragana, Mirosława Krzemińskiego, Grzegorza Hetziga, Jakuba Kolańczyka i Pawła Kochańskiego. Zgodnie ze Statutem PKK, Zarząd na pierwszym wewnętrznym spotkaniu wybrał spośród siebie osoby funkcyjne, prezesa PKK - Marek Dragan, wiceprezesa PKK - Mirosław Krzemiński, sekretarza zarządu -  Jakub Kolańczyk, skarbnika - Grzegorz Hetzig, oraz członka Zarządu - Paweł Kochański. Ponadto, Walne Zebranie wybrało Komisję Rewizyjną w składzie Karolina Żuchowska, Robert Lachor i Jerzy Hanisz. Do Sądu Koleżeńskiego weszli Tomasz Dura-Kostecki, Marcin Zwoliński i Jacek Bródka.

       W trakcie zebrania przegłosowano poprawkę – zmianę jednego paragrafu Statutu PKK, uściślającą termin ustąpienia władz klubu, wynikający z wyborów nowych władz dokonywanych przez Walne Zebranie stowarzyszenia. Ważną decyzją Walnego Zebrania była Uchwała przyznająca płk. w st. spocz. Zbigniewowi Makowieckiemu – Ojcu Chrzestnemu Sztandaru PKK, w wypadku jego zgody, godności Honorowego Prezesa PKK. Należy nadmienić, że w marcu br. Pan Pułkownik obchodził 100 - lecie urodzin, a członkowie i władze PKK życzyli pomyślności i dużo zdrowia.

      W trakcie obrad zaprezentowana została propozycja Federacji Kawalerii Ochotniczej w zakresie wstąpienia PKK w struktury FKO. Podczas omawiania przedmiotowej propozycji w sprawie wypowiedziało się kilka osób, które opowiedziały się za nawiązaniem współpracy z FKO w celu wspólnej kontynuacji i promocji polskich tradycji kawaleryjskich, zwłaszcza w nadchodzącym roku, kiedy Polski Klub Kawaleryjski będzie obchodził 20 – lecie swojego istnienia i prowadzenia działalności na niwie kawaleryjskiej. Decyzją Walnego Zebrania postanowiono, że PKK będzie dążyć do bliskiej współpracy z FKO, pozostając nadal niezależnym podmiotem organizacyjnym, gdyż PKK nie jest w stanie formalnie sprostać wymogom regulaminów obowiązujących w Federacji.

       Zebranie zakończono wyprowadzeniem sztandaru PKK i pamiątkowym zdjęciem zebranych.

Zarząd PKK

Zwołanie Walnego Zebrania PKK (Sprawozdawczo-wyborcze)

      Na podstawie § 26. pkt. 3. Statutu PKK, Zarząd Klubu informuje o zwołaniu dorocznego Walnego Zebrania Stowarzyszenia, na które zaprasza wszystkich Członków oraz Sympatyków Polskiego Klubu Kawaleryjskiego. Zebranie odbędzie się w niedzielę dnia 2 kwietnia 2017 r., o godz. 11.00 w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana  Czarnieckiego, przy  ul. Wojska Polskiego 86/90 w Poznaniu. Tegoroczne zebranie, będzie miało charakter sprawozdawczo – wyborczy, w trakcie którego wybierzemy nowe władze Klubu na kolejną trzyletnią kadencję.

Proponowany Program Zebrania:

Część I

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Wybór członków prezydium – głosowanie jawne:

- przewodniczącego,

- zastępcy,

- sekretarza.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Uroczyste wręczenie  Odznak Pamiątkowych PKK i Krzyży PKK oraz podziękowań za pracę i zaangażowanie w minionym roku.

5. Uroczyste wręczenie legitymacji członkowskich PKK.

6. Sprawozdanie Prezesa PKK z działalności w 2016 r.

7. Sprawozdanie Skarbnika.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

9. Sprawozdanie Sądu Honorowego.

10. Dyskusja nad sprawozdaniami i głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.

(Sprawozdania pisemne z działalności OT PKK należy złożyć do prezydium Walnego Zebrania).

Część II

Wybory nowego zarządu:

- wybór członków komisji skrutacyjnej – głosowanie jawne,

- wybory nowych władz PKK (Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Honorowego) – głosowanie tajne.

 Część III

Dyskusja programowa, w tym:

  1. Plan działalności na 2017 r.
  2. Plan finansowy na 2017 r.

Część IV

1. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski.

2. Zakończenie zebrania

          Wspólne, doroczne spotkanie na Walnym Zebraniu, to nie tylko obowiązek wynikający ze Statutu,
to również wyraz naszego koleżeństwa w Stowarzyszeniu. Mając nadzieję, że jak zwykle na nasze zgromadzenie przybędziecie w licznym gronie, oczekujemy z niecierpliwością na spotkanie z koleżankami
i kolegami. W celu ułatwienia wejścia na obiekt wojskowy prosimy przesłać imienne zgłoszenia do Prezesa Zarządu PKK.

        W celu nadania uroczystej formy spotkania proszę kolegów, posiadających umundurowanie kawaleryjskie, o przybycie na Walne Zebranie w mundurze, zgodnie z tradycyjnym, kawaleryjskim fasonem.                

Z kawaleryjskim pozdrowieniem – Ku Chwale Kawalerii!!!

Zarząd PKK

KONIE, LEOPARDY i ROSOMAKI POD KROJANTAMI

 Agnieszka Szymańska - Byliśmy pierwszy raz, było wspaniale. Dziękujemy za wzruszające do łez przeżycie... Nie tylko niebo płakało za rok przyjedziemy z synem.  

Beata Czarnecka - Byłam pierwszy raz... popłakałam się jak zobaczyłam ten ogrom wojny. A to tylko wycinek z pierwszego dnia. Dziękuję wszystkim za to że mogłam tu być
i to zobaczyć.

Shirley Simpson - REALLY AWSOME.

Alina Ebertowska - Było super tylko pogoda nie dopisała, ale i tak było warto jechać.

Dorota Skiba - U nas rocznicowo - 10 raz w Krojantach - dziękujemy za wspaniałe widowisko.

Leszek Potrzebowski - Przepięknie było !!!

Jola Hinc - Super widowisko i piękne zdjęcia!

Stopikowski Marcin - Było czadowo.

Piotr Kamoda - Widowisko wspaniałe. Dla nas, biernych widzów to spektakl. Natomiast wszyscy biorący czynny udział w inscenizacji, przygotowaniach, służby zabezpieczające, robią cos ważnego. Nie tylko nam widzom dają możliwość przeżycia fascynującej inscenizacji. Swoją pracą, zapałem i poświęconym czasem oddają prawdziwy hołd bohaterom zmagań wojny 1939 roku. Pułkownikowi Kazimierzowi Mastalerzowi, ale także wielu bezimiennym dziś. To więcej warte niż monumentalne pomniki. Bardzo dziękuję Wam za trud, dzięki któremu mogłem poczuć wzruszenie i namiastkę atmosfery sprzed lat.

moto.stargard.pl - Widowisko i imprezy towarzyszące obchodom rocznicy przerosły nasze oczekiwania. Dziękujemy, że mogliśmy uczestniczyć w tak dobrze zorganizowanej imprezie. Jako fan Sokołów szczególne uznania dla właścicieli, że mogłem [mogilśmy] zobaczyć te wspaniałe dzieła sztuki w ich naturalnym środowisku a nie tylko na zlotach zabytków lub w muzeum.

     W przedstawiony wyżej sposób wielu użytkowników Facebooka komentowało tegoroczne widowisko Szarża pod Krojantami, które odbyło się w dniu 4 września 2016 roku, a obfitowało w niezwykłe atrakcje. Obok tradycyjnego widowiska upamiętniającego szarżę 18 Pułku Ułanów Pomorskich, jaka miała miejsce w dniu 1 września 1939 roku na pododdział hitlerowskiego Wehrmachtu, widzowie obok ponad setki koni oraz inscenizacji z wieloma efektami pirotechnicznymi, mieli okazję zobaczyć nowoczesny sprzęt pancerny, znajdujący się na wyposażeniu 11 Dywizji Kawalerii Pancernej z Żagania oraz 16 Dywizji Zmechanizowanej z Elbląga. To dzięki wsparciu Sił Zbrojnych RP oraz rzeszy miłośników kawalerii i polskich tradycji wojskowych, możliwe było zorganizowanie po raz XV-ty uroczystości upamiętniających szarżę 18 Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami, wykonanej w dniu 1 września 1939 roku, przez ułanów z Grudziądza.

Czytaj więcej: KONIE, LEOPARDY i ROSOMAKI POD KROJANTAMI

Jesteś tutaj: Home Aktualności