Stowarzyszenie Polski Klub Kawaleryjski

ul. Glebowa 39 B 61-312 Poznań

POWRÓT STOPNI WOJSKOWYCH II RP

Na 100 lecie Niepodległości Polski powracają do SZ RP tradycyjne oznaczenia stopni oficerów młodszych takie jakie obowiązywały w II RP. - warto przeczytać poniższą informację - ważna dla kawalerzystów (poniżej link do artykułu).

Nowe oznaczenia stopni oficerskich. Tradycje II RP

 

płk Zbigniew MAKOWIECKI nie żyje

Mamy za sobą Dzień Wszystkich Świętych i dzisiaj obchodzimy Dzień Zaduszny, kiedy modlimy się za naszych najbliższych, którzy odeszli do Pana, a także wspominamy ich w liturgii i modlitwie.

Pamiętajmy również o naszych najbliższych i życzliwym nam osobom, jakimi byli ppłk w st. spocz. Jerzego Urbankiewicza, absolwenta CWK - Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w 1934 roku - znanego autora licznych książek o tematyce kawaleryjskiej i sędziego naszych zawodów Militari, organizowanych w Chełmnie i Lesznie. Na naszą pamięć zasługuje również nasz członek honorowy pan inż. Lesław Kukawski, którego pożegnaliśmy wspólnie w zeszłym roku na cmentarzu w Trzciance Lubuskiej.

Wszystkich naszych bliskich miejmy w pamięci, a zwłaszcza naszego Ojca Chrzestnego sztandaru PKK płk. w st. spocz. Zbigniewa MAKOWIECKIEGO, który w dniu 24 października 2017 r. w Londynie odszedł na wieczną wartę.

W osobie Pana Pułkownika (11.04.1917 r. – 24.10.2017 r.) straciliśmy naszego przyjaciela, który wielokrotnie towarzyszył nam podczas uroczystych zjazdów kawalerzystów w Grudziądzu, jak i na naszych Balach PKK. Warto w tym miejscu wspomnieć, że we wrześniu br. Zarząd PKK wysłał informację do Pana Pułkownika o decyzji Walnego Zebrania PKK, o uchwale powołującej osobę pana pułkownika na Prezesa Honorowego PKK. Zwróciliśmy się z prośbą o akceptację woli członków PKK. Niestety odpowiedzi zwrotnej nie otrzymaliśmy, ale decyzja naszych członków pozostaje w mocy i Pan Pułkownik pozostanie nam już na zawsze naszym Ojcem Chrzestnym Sztandaru PKK oraz Prezesem Honorowym. W tych smutnych chwilach pragniemy wyrazić wdzięczność za całą dobroć jaką od Panan Pułkownika otrzymaliśmy. Dziękujemy za wszystko i nie zapomnimy. Cześć Jego Pamięci.

Zarząd PKK

 

Zgodnie z uzyskanymi informacjami uroczystości pogrzebowe odbędą się w Londynie oraz w Polsce. O wszystkich szczegółach zarząd PKK będzie informował na bieżąco.

P.S. Więcej informacji o służbie i życiu płk. Zbigniewa Makowieckiego można uzyskać na stronie Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej, gdzie niezastąpiona Pani Karola Skowrońska zamieściła stosowną notę biograficzną.

http://www.cwk.grudziadz.pl/index/news/nid/374

 

POMOC DLA KROJANTY 2017

DRODZY KAWALERZYŚCI i PRZYJACIELE,
jak się okazało nie tylko miejscowość Rytel doznała zniszczeń, także miejscowość KROJANTY dotknęły zniszczenia, w tym lasy wokół pola szarży 18 Pułku Ułanów Pomorskich. Obecnie, jak zawsze gościnne dla nas Krojanty potrzebują pomocy. Niektóre gospodarstwa w Krojantach odczuwają skutki ostatniego huraganu. Usuwanie szkód potrwa jakiś czas. Każda para rąk jest cenna i pomocna w tej sytuacji.
 
      W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ APELUJEMY o stawiennictwo w dniu 1 września br. rano o godzinie 9.00 na terenie dawnej Polowej Stanicy Kawaleryjskiej, na terenie gospodarstwa państwa Winieckich w Krojantach, w celu niesienia pomocy mieszkańcom Krojant poprzez usuwanie skutków ostatniej nawałnicy. Dla osób, które nie były jeszcze w Krojantach miejsce zbiórki - plac przed kościołem w Krojantach, także o godz. 9.00 w dniu 1 września br. i w kolejne dni.
 
       Będziemy pracować do niedzieli 3 września br., gdzie następnie o godz. 10.45 weźmiemy udział w uroczystościach patriotyczno - religijnych pod pomnikiem 18 Pułku Ułanów pomorskich przy szosie Chojnice - Tczew.
 
     Nocleg zapewniony jest od piątku w szkole w Nowej Cerkwi. Proszę zabrać ze sobą karimaty i śpiwory. Wyżywienie zabezpieczą wolontariusze. Do pracy należy zabrać rękawice robocze, linki nie krótsze jak 10 metrów, grabie oraz piły motorowe, jeśli ktoś posiada.
 
KAWALERZYŚCI ZGŁASZAJĄ GOTOWOŚĆ do POMOCY, na numer telefonu 696-275-301.
NASI PRZYJACIELE CZEKAJĄ NA NASZĄ POMOC!!!!
 
ZARZĄD

POLSKIEGO KLUBU KAWALERYJSKIEGO

SZARŻA POD KROJANTAMI 2017

       Prace organizacyjne związane z organizacją uroczystości i widowiskiem upamiętniającym szarżę 18 Pułku Ułanów Pomorskich w dniu 1 września 1939 roku pod Krojantami rozpoczęły się. Fundacja Szarża pod Krojantami i władze Gminy Chojnice zabezpieczyły niezbędne środki, aby zwyczajowo w pierwszą niedzielę września spotkać się dla upamiętnienia bohaterskiego boju polskich ułanów. Szczegóły już wkrótce, a tym czasem już teraz zapraszamy na KROJANTY-2017.

NOWE WŁADZE STOWARZYSZENIA PKK

      WALNE ZEBRANIE PKK - 2017

      Już tradycyjnie na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, w dniu 2.04.2017 r. odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Polski Klub Kawaleryjski, które miało charakter sprawozdawczo - wyborczy. Na zebranie stawili się członkowie PKK reprezentujący Oddziały Terenowe w barwach 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich, 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich, 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich, 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich, 7 Pułku Strzelców Konnych i 8 Pułku Strzelców Konnych oraz innych formacji kawaleryjskich. Obrady rozpoczęły się komendą prezesa klubu Roberta Lachora do wprowadzenia sztandaru PKK. Następnie wybrano Prezydium Walnego Zebrania, w skład którego weszli Agnieszka Banicka, Marek Holak i Alfred Kapała.

      Następnie prezes Robert Lachor przedstawił sprawozdanie z działalności Klubu za ubiegły rok oraz przedstawiono sprawozdanie finansowe oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego. W wyniku powyższego Walne Zebranie udzieliło absolutorium dotychczasowemu Zarządowi PKK.

      Tegoroczne zebranie, z racji kończącej się trzyletniej kadencji Zarządu było zebraniem sprawozdawczo-wyborczym i w jego wyniku wybrano nowe władze Stowarzyszenia. Do Zarządu wybrano Marka Dragana, Mirosława Krzemińskiego, Grzegorza Hetziga, Jakuba Kolańczyka i Pawła Kochańskiego. Zgodnie ze Statutem PKK, Zarząd na pierwszym wewnętrznym spotkaniu wybrał spośród siebie osoby funkcyjne, prezesa PKK - Marek Dragan, wiceprezesa PKK - Mirosław Krzemiński, sekretarza zarządu -  Jakub Kolańczyk, skarbnika - Grzegorz Hetzig, oraz członka Zarządu - Paweł Kochański. Ponadto, Walne Zebranie wybrało Komisję Rewizyjną w składzie Karolina Żuchowska, Robert Lachor i Jerzy Hanisz. Do Sądu Koleżeńskiego weszli Tomasz Dura-Kostecki, Marcin Zwoliński i Jacek Bródka.

       W trakcie zebrania przegłosowano poprawkę – zmianę jednego paragrafu Statutu PKK, uściślającą termin ustąpienia władz klubu, wynikający z wyborów nowych władz dokonywanych przez Walne Zebranie stowarzyszenia. Ważną decyzją Walnego Zebrania była Uchwała przyznająca płk. w st. spocz. Zbigniewowi Makowieckiemu – Ojcu Chrzestnemu Sztandaru PKK, w wypadku jego zgody, godności Honorowego Prezesa PKK. Należy nadmienić, że w marcu br. Pan Pułkownik obchodził 100 - lecie urodzin, a członkowie i władze PKK życzyli pomyślności i dużo zdrowia.

      W trakcie obrad zaprezentowana została propozycja Federacji Kawalerii Ochotniczej w zakresie wstąpienia PKK w struktury FKO. Podczas omawiania przedmiotowej propozycji w sprawie wypowiedziało się kilka osób, które opowiedziały się za nawiązaniem współpracy z FKO w celu wspólnej kontynuacji i promocji polskich tradycji kawaleryjskich, zwłaszcza w nadchodzącym roku, kiedy Polski Klub Kawaleryjski będzie obchodził 20 – lecie swojego istnienia i prowadzenia działalności na niwie kawaleryjskiej. Decyzją Walnego Zebrania postanowiono, że PKK będzie dążyć do bliskiej współpracy z FKO, pozostając nadal niezależnym podmiotem organizacyjnym, gdyż PKK nie jest w stanie formalnie sprostać wymogom regulaminów obowiązujących w Federacji.

       Zebranie zakończono wyprowadzeniem sztandaru PKK i pamiątkowym zdjęciem zebranych.

Zarząd PKK

Jesteś tutaj: Home Aktualności