Stowarzyszenie Polski Klub Kawaleryjski

ul. Glebowa 39 B 61-312 Poznań

Zwołanie Walnego Zebrania PKK (Sprawozdawczo-wyborcze)

      Na podstawie § 26. pkt. 3. Statutu PKK, Zarząd Klubu informuje o zwołaniu dorocznego Walnego Zebrania Stowarzyszenia, na które zaprasza wszystkich Członków oraz Sympatyków Polskiego Klubu Kawaleryjskiego. Zebranie odbędzie się w niedzielę dnia 2 kwietnia 2017 r., o godz. 11.00 w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana  Czarnieckiego, przy  ul. Wojska Polskiego 86/90 w Poznaniu. Tegoroczne zebranie, będzie miało charakter sprawozdawczo – wyborczy, w trakcie którego wybierzemy nowe władze Klubu na kolejną trzyletnią kadencję.

Proponowany Program Zebrania:

Część I

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Wybór członków prezydium – głosowanie jawne:

- przewodniczącego,

- zastępcy,

- sekretarza.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Uroczyste wręczenie  Odznak Pamiątkowych PKK i Krzyży PKK oraz podziękowań za pracę i zaangażowanie w minionym roku.

5. Uroczyste wręczenie legitymacji członkowskich PKK.

6. Sprawozdanie Prezesa PKK z działalności w 2016 r.

7. Sprawozdanie Skarbnika.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

9. Sprawozdanie Sądu Honorowego.

10. Dyskusja nad sprawozdaniami i głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.

(Sprawozdania pisemne z działalności OT PKK należy złożyć do prezydium Walnego Zebrania).

Część II

Wybory nowego zarządu:

- wybór członków komisji skrutacyjnej – głosowanie jawne,

- wybory nowych władz PKK (Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Honorowego) – głosowanie tajne.

 Część III

Dyskusja programowa, w tym:

  1. Plan działalności na 2017 r.
  2. Plan finansowy na 2017 r.

Część IV

1. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski.

2. Zakończenie zebrania

          Wspólne, doroczne spotkanie na Walnym Zebraniu, to nie tylko obowiązek wynikający ze Statutu,
to również wyraz naszego koleżeństwa w Stowarzyszeniu. Mając nadzieję, że jak zwykle na nasze zgromadzenie przybędziecie w licznym gronie, oczekujemy z niecierpliwością na spotkanie z koleżankami
i kolegami. W celu ułatwienia wejścia na obiekt wojskowy prosimy przesłać imienne zgłoszenia do Prezesa Zarządu PKK.

        W celu nadania uroczystej formy spotkania proszę kolegów, posiadających umundurowanie kawaleryjskie, o przybycie na Walne Zebranie w mundurze, zgodnie z tradycyjnym, kawaleryjskim fasonem.                

Z kawaleryjskim pozdrowieniem – Ku Chwale Kawalerii!!!

Zarząd PKK

Jesteś tutaj: Home Aktualności Zwołanie Walnego Zebrania PKK (Sprawozdawczo-wyborcze)