Stowarzyszenie Polski Klub Kawaleryjski

ul. Glebowa 39 B 61-312 Poznań

Zwołanie Walnego Zebrania PKK

Zwołanie Walnego Zebrania PKK

(Sprawozdawcze)

 

        Na podstawie § 26. pkt.3. Statutu PKK, Zarząd Klubu podczas wyjazdowego zebrania w dniu 20 lutego 2016 roku w Trzciance podjął decyzję -  Uchwałę, o zwołaniu dorocznego Walnego Zebrania Stowarzyszenia, na które zaprasza wszystkich Członków oraz Sympatyków Polskiego Klubu Kawaleryjskiego. Zebranie odbędzie się w niedzielę dnia 10 kwietnia 2016 r., o godz. 11.00 w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana  Czarnieckiego, przy  ul. Wojska Polskiego 86/90 w Poznaniu. Tegoroczne zebranie, będzie miało charakter sprawozdawczy, ale z elementem wyborów uzupełniających składu zarządu PKK, o jedno wakujące stanowisko i zaplanowano następujący porządek obrad:

Proponowany Program Zebrania:

Część I

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Wybór członków prezydium – głosowanie jawne:

- przewodniczącego,

- zastępcy,

- sekretarza.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Uroczyste wręczenie  Odznak Pamiątkowych PKK.

5. Uroczyste wręczenie legitymacji członkowskich PKK.

6. Sprawozdanie Prezesa PKK z działalności w 2015 r.

7. Sprawozdanie Skarbnika.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

9. Sprawozdanie Sądu Honorowego.

10. Dyskusja nad sprawozdaniami i głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.

(Sprawozdania pisemne z działalności OT PKK należy złożyć do prezydium Walnego Zebrania).

Część II

  1.      Wybory uzupełniające składu Zarządu PKK, na wakujące stanowisko, w wyniku ustąpienia  z władz stowarzyszenia Prezesa Zarządu.

Część III

Dyskusja programowa, w tym:

  1. Plan działalności na 2016 r.
  2. Plan finansowy na 2016 r.

Część IV

Sprawy bieżące oraz wolne wnioski. 

       Wspólne, doroczne spotkanie na Walnym Zebraniu, to nie tylko obowiązek wynikający ze Statutu, to również wyraz naszego koleżeństwa w Stowarzyszeniu. Mając nadzieję, że jak zwykle na nasze zgromadzenie przybędziecie w licznym gronie, oczekujemy z niecierpliwością na spotkanie z koleżankami i kolegami. W celu ułatwienia wejścia na obiekt wojskowy prosimy przesłać imienne zgłoszenia do Prezesa Zarządu PKK.

   W celu nadania uroczystej formy spotkania proszę kolegów, posiadających umundurowanie kawaleryjskie, o przybycie na Walne Zebranie w mundurze, zgodnie z tradycyjnym, kawaleryjskim fasonem.           

Z kawaleryjskim pozdrowieniem – Ku Chwale Kawalerii!!!

Zarząd PKK

Jesteś tutaj: Home Aktualności Zwołanie Walnego Zebrania PKK