W dniach 27-18 sierpnia 2022 roku reprezentacja Stowarzyszenia Polski Klub Kawaleryjski uczestniczyć będzie w obchodach 102. rocznicy Bitwy pod Komarowem, podczas których nastąpi odsłonięcie Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej. Pomnik powstał dzięki darowiznom ludzi dobrej woli, dofinansowaniu z budżetu państwa, konkursów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Pamięci Narodowej. Inicjatorem budowy pomnika jest Stowarzyszenie "Bitwa pod Komarowem", a przedsięwzięciu partneruje Polski Klub Kawaleryjski, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Zamość oraz Środowiska Kawalerii Ochotniczej. Plakat imprezy wraz z programem poniżej.