foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Polski Klub Kawaleryjski jest patriotycznym, dobrowolnym, niepolitycznym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem niezarobkowym osób fizycznych, których celem jest kultywowanie i kontynuowanie tradycji kawalerii i jazdy polskiej. Więcej...

Kawaleria.org

Stowarzyszenie Polski Klub Kawaleryjski

Siedziba stowarzyszenia:

"Polski Klub Kawaleryjski"
ul. Glebowa 39 B
61-312 Poznań

Adres korespondencyjny:

Stowarzyszenie Polski Klub Kawaleryjski
ul. Sieroca 1/38
85-113 Bydgoszcz

Rachunek bankowy stowarzyszenia:

PKO BP Oddzial II Bydgoszcz
nr r-ku: 29 1020 1475 0000 8102 0094 4330

NIP

781 - 16 -37 - 516