foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Polski Klub Kawaleryjski jest patriotycznym, dobrowolnym, niepolitycznym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem niezarobkowym osób fizycznych, których celem jest kultywowanie i kontynuowanie tradycji kawalerii i jazdy polskiej. Więcej...

Kawaleria.org

Stowarzyszenie Polski Klub Kawaleryjski

PROGRAM UROCZYSTOŚCI I WIDOWISKA HISTORYCZNO – MILITARNEGO SZARŻA pod KROJANTAMI 2019

NIEDZIELA 1 września 2019 r.

CZĘŚĆ PATRIOTYCZNO – RELIGIJNA PRZY POMNIKU

10.45 – Wprowadzenie warty honorowej.
– Wprowadzenie pocztów sztandarowych.
– Podniesienie flagi państwowej na maszt, odegranie hymnu państwowego.

11.00 – Powitanie gości.
– Wystąpienie opiekuna Izby Pamięci przy Szkole Podstawowej w Nowej Cerkwi oraz zaproszonych gości.
– Apel poległych i salwa honorowa.
– Składanie wieńców i kwiatów.
– Występ dzieci i młodzieży ze szkoły w Nowej Cerkwi.

12.00 – Polowa msza święta.
13.00 – Odprowadzenie pocztów sztandarowych.

CZĘŚĆ PLENEROWA – POLE SZARŻY

13.30 – PREZENTACJA KLUBÓW JEŹDZIECKICH.
13.45 – PREZENTACJA BRYCZEK i POWOZÓW.

14.00 – Pokaz musztry szwadronu kawalerii (120 koni).

14.25 – XXIII „Bieg Ułański” – wyścig konny o Puchar Wójta Gminy Chojnice.
14.40 – Inscenizacja - I pt. „Obrona Chojnic. Szarża 18 Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami 1 września 1939 roku”.

15.20 – KONCERT Wojskowej Orkiestry lub cywilnej orkiestry dętej np. z Chełmna.
15.50 – Wręczenie nagród za Bieg Ułański i Konkurs Zaprzęgów Konnych.

16.00 – Inscenizacja - II pt. „Współczesne Polskie Siły Zbrojne – szarża kawalerii powietrznej i zmotoryzowanej”.
16.50 – Defilada i prezentacja wszystkich uczestników widowiska.
17.00 – Okolicznościowy koncert zamykający widowisko.