foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Polski Klub Kawaleryjski jest patriotycznym, dobrowolnym, niepolitycznym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem niezarobkowym osób fizycznych, których celem jest kultywowanie i kontynuowanie tradycji kawalerii i jazdy polskiej. Więcej...

Kawaleria.org

Stowarzyszenie Polski Klub Kawaleryjski

Szanowni Państwo! Orzeł PKK udostępniony do użytkowania dla wszystkich miłośników polskich tradycji kawaleryjskich!!!

Polski Klub Kawaleryjski mając na względzie szeroką ideę upowszechniania oraz rozwijania polskich tradycji kawaleryjskich, w tym konieczność posiadania odznak wyróżniających na mundurach organizacyjnych członków polskich stowarzyszeń i formacji kawaleryjsko - jeździeckich, a także w celu zapewnienia sprzyjających warunków do umacniania więzi koleżeńskiej w szeroko rozumianym Polskim Ruchu Kawaleryjskim, udostępnienia do powszechnego użytkowania Znak organizacyjny – Orzeł Kawaleryjski PKK wz. 2020.

Orzeł Kawaleryjski PKK, jako odznaka wyróżniająca, może być wykorzystany w sposób godny oraz z pełnym szacunkiem dla polskich symboli narodowych, a zwłaszcza w zgodzie ze szlachetną i szczytną ideą kultywowania oraz upowszechniania polskich tradycji kawaleryjskich.

Wzór – wizerunek graficzny Orła Kawaleryjskiego PKK, mający mieć zastosowanie do innych celów niż wspomniano wyżej, wymaga zgody Zarządu PKK.

Wszyscy zainteresowani pozyskaniem Orła Kawaleryjskiego PKK mogą go nabyć w Artystycznej Pracowni Grawerskiej Andrzeja Panasiuka w Warszawie, mającej siedzibę przy ul. Świętojańskiej 4/6.

Ku Chwale Kawalerii!!!

Polski Klub Kawaleryjski