foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Polski Klub Kawaleryjski jest patriotycznym, dobrowolnym, niepolitycznym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem niezarobkowym osób fizycznych, których celem jest kultywowanie i kontynuowanie tradycji kawalerii i jazdy polskiej. Więcej...

Kawaleria.org

Stowarzyszenie Polski Klub Kawaleryjski

Pragniemy poinformować, iż projekt pod nazwą „Budowa punktu widokowego z platformą widokową i pomnikiem Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej. Etap I–VI”, w Wolicy Śniatyckiej pod Komarowem, otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu państwa, w kwocie 700.000,00 zł.

Uzyskanie wsparcia finansowego, na realizację zadania publicznego - budowę Pomnika pod Komarowem, było możliwe dzięki zawartej umowie współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem „Bitwa pod Komarowem”, a organizacją pożytku publicznego jaką jest Stowarzyszenie „Polski Klub Kawaleryjski”, a także innych zaangażowanych w projekt osób i podmiotów. Mając powyższy fakt na względzie, w imieniu obu organizacji partnerskich, składamy podziękowanie wszystkim tym, którzy dotychczas wspierali nasze działania w realizacji tego szczytnego i patriotycznego dzieła. Szczególne podziękowanie kierujemy do Pana Posła na Sejm RP Sławomira ZAWIŚLAKA z Zamościa, za ogromne zaangażowanie i pomoc w trakcie procesu pozyskania przedmiotowych środków.

Ponadto warto podkreślić, iż dwuletnia i owocna współpraca obu kawaleryjskich organizacji jest dowodem na to, że wspólny wysiłek w realizacji ambitnego zadania, pozwala razem osiągać piękne i ważne dla polskiej tradycji kawaleryjskiej cele. Dzięki wspólnym i partnerskim działaniom możemy rozpocząć realizację budowy drogiego każdemu miłośnikowi tradycji kawaleryjskiej, pomnika zwycięskiego czynu wojennego żołnierzy niepodległej Rzeczpospolitej.

Pamiętajmy, że budując pomnik Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej spełniamy testament, jaki pozostawili nam Kawalerzyści II RP.

Z wyrazami szacunku i kawaleryjskim pozdrowieniem,

Tomasz Dudek Prezes Stowarzyszenia „Bitwa Pod Komarowem”
Marek Dragan Prezes Stowarzyszenia „Polski Klub Kawaleryjski”

Przypominamy, że trwa nadal zbiórka środków na budowę pomnika, którą można wesprzeć poprzez wpłaty kwot bezpośrednio na konto – nr rachunku: 67 1240 2816 1111 0010 3469 8856 z dopiskiem "darowizna na rzecz budowy Pomnika".

For foreign transfers full number is: PKOPPLPW PL 67 1240 2816 1111 0010 3469 8856.

Inną formą przekazania środków przez darczyńców jest możliwość dokonania odpisu z tytułu 1 procenta od podatku dochodowego, w zeznaniu podatkowym na organizacje pożytku pożytecznego, jaką jest Polski Klub Kawaleryjski.
Wystarczy w zeznaniu podatkowym wpisać numer KRS 0000078096 i w odpowiedniej tabelce dodać dopisek „POMNIK W KOMAROWIE”.

Dziękujemy za wsparcie!