foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Polski Klub Kawaleryjski jest patriotycznym, dobrowolnym, niepolitycznym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem niezarobkowym osób fizycznych, których celem jest kultywowanie i kontynuowanie tradycji kawalerii i jazdy polskiej. Więcej...

Kawaleria.org

Stowarzyszenie Polski Klub Kawaleryjski

W Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, dnia 26 sierpnia 2021 r., miała miejsce uroczystość wyróżnienia odznaczeniami państwowymi członków organizacji działających na rzecz dobra wspólnego. Wśród wyróżnionych znaleźli się członkowie PKK oraz osoby wspierających działania klubu w zakresie działalności na rzecz krzewienia postaw patriotycznych i kultywowania tradycji kawaleryjskich. W wyniku podjętych działań przez Zarząd PKK władze państwowe doceniły zaangażowanie naszego stowarzyszenia na rzecz krzewienia i kultywowania polskich tradycji kawaleryjskiej w społeczeństwie.


W trakcie wyżej wymienionej uroczystości, odznaczone zostały następujące osoby - Krzyżami Zasługi RP:

1. Krzysztof Kłoskowski – srebrny.
2. Sławomir Handke – brązowy.
3. Janusz Ogrodowski – brązowy.
4. Krzysztof Szczepanek – brązowy.
6. Marcin Tobolski – brązowy.
7. Andrzej Wesołowski – brązowy.

Ponadto, współpracujący z PKK muzealnik z Bydgoszcz Marek Zwiefka, odznaczony został Medalem 100-lecia Niepodległości. Aktu wręczenia odznaczeń dokonała wicewojewoda pani Aneta Niestrawska.