foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Polski Klub Kawaleryjski jest patriotycznym, dobrowolnym, niepolitycznym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem niezarobkowym osób fizycznych, których celem jest kultywowanie i kontynuowanie tradycji kawalerii i jazdy polskiej. Więcej...

Kawaleria.org

Stowarzyszenie Polski Klub Kawaleryjski

W dniu 11 maja 2022 roku członkowie Polskiego Klubu Kawaleryjskiego zostali odznaczeni srebrnymi i brązowymi medalami "Za zasługi dla obronności kraju". Uroczystość wręczenia miała miejsce w Ośrodku Zamiejscowym Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Poznaniu. Dekoracji dokonał szef ośrodka płk Mariusz Woźniak wraz z prezesem zarządu Polskiego Klubu Kawaleryjskiego płk rez. Markiem Draganem.

Odznaczeni zostali następujący członkowie stowarzyszenia:

Medalem srebrnym: Tomasz Dura Kostecki, Grzegorz Hetzig, Andrzej Kaczmarek, Paweł Kaczmarek, Paweł Kochański, Marcin Kuraś, Karol Modrzejewski oraz Dariusz Niedźwiedzki.

Medalem brązowym: Adam Frąckowiak, Andrzej Kosakowski oraz Błażej Woźniak.

Gratulujemy!