foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Polski Klub Kawaleryjski jest patriotycznym, dobrowolnym, niepolitycznym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem niezarobkowym osób fizycznych, których celem jest kultywowanie i kontynuowanie tradycji kawalerii i jazdy polskiej. Więcej...

Kawaleria.org

Stowarzyszenie Polski Klub Kawaleryjski

Reaktywowanie współpracy, nawiązanej w 1999 roku, nastąpiło z inicjatywy francuskich kolegów, zrzeszonych w stowarzyszeniu oficerów rezerwy kawalerii z siedzibą w Saumur – gdzie mieści się słynna francuska szkoła jazdy oraz muzeum kawalerii. Do bezpośredniego spotkania przedstawiciela PKK z kawalerzystami francuskimi doszło 22 listopada 2020 roku w Poznaniu. Powodem wznowienia współpracy była inicjatywa zorganizowania na początku 2020 roku we Francji, na terenie Normandii, Święta Patrona Kawalerii Świętego Jerzego w mieście Caen – znanego polskim kawalerzystom z 1 Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka, z okresu walk w czerwcu 1944 r. Ten szczególny wątek wspólnej historii, spisanej krwią polskich pancerniaków na terenie Normandii, stał się podstawą do wspólnego zorganizowania uroczystości poświęconej Świętemu Jerzemu, przypadającej tradycyjnie w dniu patrona 23 kwietnia, a tym samym ponownego zacieśnienia współpracy polskich i francuskich kawalerzystów. Wszystkie szczegóły udziału delegacji PKK były uzgodnione i niestety ogłoszenie restrykcji związanych z pojawieniem się pandemii wirusa DCOVI-19 stanęły ostatecznie na przeszkodzie do odbycia kwietniowego spotkania.

Czytaj więcej...

Mamy za sobą udział w obchodach 100-lecia bitwy pod Komarowem, która miała miejsce 31 sierpnia 1920 r. Tegoroczne uroczystości miały szczególny charakter, gdyż związane były z centralnymi uroczystościami Święta Kawalerii Polskiej ustanowionego przez ministra Obrony Narodowej, w dniu 31 sierpnia, na pamiątkę zwycięskiego boju pod Komarowem w 1920 roku. Z tej okazji Polski Klub Kawaleryjski, jako partner współpracujący ze Stowarzyszeniem Bitwa pod Komarowem – organizatorem przedsięwzięcia, wystawił reprezentację konną i pieszą, by w dniach 28-30 sierpnia br. dołączyć do tych wszystkich, którym droga jest tradycja jazdy polskiej.

Czytaj więcej...

W związku z faktem, że w piątek 20 marca 2020 r., z powodu pandemii koronawirusa, Premier RP Mateusz Morawiecki wprowadził stan epidemii na terenie całego kraju, a tym samym wprowadzając zakaz zgromadzeń, Zarząd PKK podjąć decyzję o odwołaniu Walnego Zebrania PKK, planowanego na dzień 4 kwietnia br., w Gnieźnie.

W następstwie powyższego Zarząd PKK poinformuje członków stowarzyszenia o zorganizowaniu Walnego Zebrania PKK w możliwie najbliższym terminie, który umożliwi poprzez przepisy prawne władz RP, swobodę zgromadzeń na terenie kraju. Wówczas Zarząd PKK poinformuje członków Klubu, na mocy kolejnej uchwały, o terminie Walnego Zebrania Stowarzyszenia. Liczymy, iż ta sposobność nastąpi w najbliższym możliwym czasie, tak aby wypełnić zapisy Statutu PKK.

Czytaj więcej...