foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Polski Klub Kawaleryjski jest patriotycznym, dobrowolnym, niepolitycznym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem niezarobkowym osób fizycznych, których celem jest kultywowanie i kontynuowanie tradycji kawalerii i jazdy polskiej. Więcej...

Kawaleria.org

Stowarzyszenie Polski Klub Kawaleryjski

W sekcji "Do pobrania" dostępna jest nowa wersja statutu Polskiego Klubu Kawaleryjskiego, zatwierdzonego na Walnym Zebraniu stowarzyszenia w dniu 10 października 2021. Status został zatwierdzony przez Sąd Rejonowy.

W dniach 27-18 sierpnia 2022 roku reprezentacja Stowarzyszenia Polski Klub Kawaleryjski uczestniczyć będzie w obchodach 102. rocznicy Bitwy pod Komarowem, podczas których nastąpi odsłonięcie Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej. Pomnik powstał dzięki darowiznom ludzi dobrej woli, dofinansowaniu z budżetu państwa, konkursów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Pamięci Narodowej. Inicjatorem budowy pomnika jest Stowarzyszenie "Bitwa pod Komarowem", a przedsięwzięciu partneruje Polski Klub Kawaleryjski, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Zamość oraz Środowiska Kawalerii Ochotniczej. Plakat imprezy wraz z programem poniżej.

Czytaj więcej...

W imieniu Polskiego Klubu Kawaleryjskiego oraz organizatorów widowiska plenerowego pt. „Szarża pod Krojantami 2022”, już po raz XVIII–ty zapraszamy do udziału w przedsięwzięciu, wszystkich miłośników tradycji oręża polskiego. Uroczystości upamiętniające szarżę 18 Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami, mającej miejsce 1 września 1939 r., odbędą się po trzyletniej przerwie w dniu 4 września br., z okazji 83. rocznicy tego kawaleryjskiego boju.

Jest to najstarsze w Polsce tak duże kawaleryjskie widowisko historyczno – militarne, warte uwagi i zainteresowania każdego współczesnego kawalerzysty, które w latach poprzednich gromadziło ponad 20 tysięcy widzów na polach pod Krojantami nieopodal Chojnic.

Czytaj więcej...

W dniu 11 maja 2022 roku członkowie Polskiego Klubu Kawaleryjskiego zostali odznaczeni srebrnymi i brązowymi medalami "Za zasługi dla obronności kraju". Uroczystość wręczenia miała miejsce w Ośrodku Zamiejscowym Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Poznaniu. Dekoracji dokonał szef ośrodka płk Mariusz Woźniak wraz z prezesem zarządu Polskiego Klubu Kawaleryjskiego płk rez. Markiem Draganem.

Czytaj więcej...

POLSKI KLUB KAWALERYJSKI serdecznie dziękuje wszystkim DARCZYŃCOM, którzy wsparli w 2021 roku nasze działania, w tym zbiórkę środków na Budowę Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Komarowie, poprzez wpłaty dokonane, na podstawie środków z tytułu 1 procenta, odliczanego od podatku dochodowego. W minionym 2021 roku na rzecz PKK wpłacono kwotę w 6 265,60 zł, w tym 1 630,00 zł, na Komitet Budowy Pomnika w Komarowie.

Zarząd PKK rozpoczął, na podstawie danych przekazanych stowarzyszeniu przez Urząd Skarbowy w Poznaniu, przesyłać do Darczyńców okolicznościowe pisemne podziękowania.

Ponadto, pragniemy poinformować, że zgodnie z ustaleniami, środki z tytułu 1 procenta od podatku, dedykowane na Komitet Budowy Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Komarowie, w wysokości 1630,00 zł, przekazane zostały w grudniu 2021 r. roku na konto Komitetu Budowy Pomnika - Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem”.

Kontynuując zasadę wyrażania podziękowań Darczyńcom, jak z poprzednich zbiórek, nasze stowarzyszenie pragnie raz jeszcze podziękować wszystkim tym, którzy wsparli działania na rzecz kultywowania polskich tradycji kawaleryjskich.

Czytaj więcej...

W dniu 27.10.2021 r., członkowie Polskiego Klubu Kawaleryjskiego zostali odznaczeni Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości, przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ustanowiony w 2018 r. jest nagrodą przyznawaną na pamiątkę stulecia odrodzenia Państwa Polskiego obywatelom polskim, którzy od czasu odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie w 1918 r. przyczyniali się do budowania i wzmacniania suwerenności, niepodległości, kulturowej tożsamości i materialnej pomyślności Rzeczypospolitej. Medal jest odznaczeniem o charakterze pamiątkowym, nadawanym w okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018–2022. Uroczystość miała miejsce w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, a wręczenia odznaczeń dokonała I Wicewojewoda Wielkopolski p. Aneta Niestrawska. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Paweł Kochański, Andrzej Kaczmarek, Błażej Woźniak, Sławomir Grenda, Adam Frąckowiak, Andrzej Kosakowski, Jacek Taborski, Dariusz Niedźwiedzki, Tomasz Dura-Kostecki oraz Marcin Kuraś.

Ku Chwale Ojczyzny i Kawalerii!

Czytaj więcej...