foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Polski Klub Kawaleryjski jest patriotycznym, dobrowolnym, niepolitycznym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem niezarobkowym osób fizycznych, których celem jest kultywowanie i kontynuowanie tradycji kawalerii i jazdy polskiej. Więcej...

Kawaleria.org

Stowarzyszenie Polski Klub Kawaleryjski

W imieniu Polskiego Klubu Kawaleryjskiego oraz organizatorów widowiska plenerowego pt. „Szarża pod Krojantami 2022”, już po raz XVIII–ty zapraszamy do udziału w przedsięwzięciu, wszystkich miłośników tradycji oręża polskiego. Uroczystości upamiętniające szarżę 18 Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami, mającej miejsce 1 września 1939 r., odbędą się po trzyletniej przerwie w dniu 4 września br., z okazji 83. rocznicy tego kawaleryjskiego boju.

Jest to najstarsze w Polsce tak duże kawaleryjskie widowisko historyczno – militarne, warte uwagi i zainteresowania każdego współczesnego kawalerzysty, które w latach poprzednich gromadziło ponad 20 tysięcy widzów na polach pod Krojantami nieopodal Chojnic.

Czytaj więcej...

W dniu 11 maja 2022 roku członkowie Polskiego Klubu Kawaleryjskiego zostali odznaczeni srebrnymi i brązowymi medalami "Za zasługi dla obronności kraju". Uroczystość wręczenia miała miejsce w Ośrodku Zamiejscowym Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Poznaniu. Dekoracji dokonał szef ośrodka płk Mariusz Woźniak wraz z prezesem zarządu Polskiego Klubu Kawaleryjskiego płk rez. Markiem Draganem.

Czytaj więcej...

POLSKI KLUB KAWALERYJSKI serdecznie dziękuje wszystkim DARCZYŃCOM, którzy wsparli w 2021 roku nasze działania, w tym zbiórkę środków na Budowę Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Komarowie, poprzez wpłaty dokonane, na podstawie środków z tytułu 1 procenta, odliczanego od podatku dochodowego. W minionym 2021 roku na rzecz PKK wpłacono kwotę w 6 265,60 zł, w tym 1 630,00 zł, na Komitet Budowy Pomnika w Komarowie.

Zarząd PKK rozpoczął, na podstawie danych przekazanych stowarzyszeniu przez Urząd Skarbowy w Poznaniu, przesyłać do Darczyńców okolicznościowe pisemne podziękowania.

Ponadto, pragniemy poinformować, że zgodnie z ustaleniami, środki z tytułu 1 procenta od podatku, dedykowane na Komitet Budowy Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Komarowie, w wysokości 1630,00 zł, przekazane zostały w grudniu 2021 r. roku na konto Komitetu Budowy Pomnika - Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem”.

Kontynuując zasadę wyrażania podziękowań Darczyńcom, jak z poprzednich zbiórek, nasze stowarzyszenie pragnie raz jeszcze podziękować wszystkim tym, którzy wsparli działania na rzecz kultywowania polskich tradycji kawaleryjskich.

Czytaj więcej...

W dniu 27.10.2021 r., członkowie Polskiego Klubu Kawaleryjskiego zostali odznaczeni Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości, przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ustanowiony w 2018 r. jest nagrodą przyznawaną na pamiątkę stulecia odrodzenia Państwa Polskiego obywatelom polskim, którzy od czasu odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie w 1918 r. przyczyniali się do budowania i wzmacniania suwerenności, niepodległości, kulturowej tożsamości i materialnej pomyślności Rzeczypospolitej. Medal jest odznaczeniem o charakterze pamiątkowym, nadawanym w okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018–2022. Uroczystość miała miejsce w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, a wręczenia odznaczeń dokonała I Wicewojewoda Wielkopolski p. Aneta Niestrawska. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Paweł Kochański, Andrzej Kaczmarek, Błażej Woźniak, Sławomir Grenda, Adam Frąckowiak, Andrzej Kosakowski, Jacek Taborski, Dariusz Niedźwiedzki, Tomasz Dura-Kostecki oraz Marcin Kuraś.

Ku Chwale Ojczyzny i Kawalerii!

Czytaj więcej...

W Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, dnia 26 sierpnia 2021 r., miała miejsce uroczystość wyróżnienia odznaczeniami państwowymi członków organizacji działających na rzecz dobra wspólnego. Wśród wyróżnionych znaleźli się członkowie PKK oraz osoby wspierających działania klubu w zakresie działalności na rzecz krzewienia postaw patriotycznych i kultywowania tradycji kawaleryjskich. W wyniku podjętych działań przez Zarząd PKK władze państwowe doceniły zaangażowanie naszego stowarzyszenia na rzecz krzewienia i kultywowania polskich tradycji kawaleryjskiej w społeczeństwie.

Czytaj więcej...

W dniu 12 maja 2021 r. miała miejsce historyczna chwila związana z uroczystym rozpoczęciem robót budowlanych Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Wolicy Śniatyckiej koło Komarowa.

Monument powstaje w celu upamiętnienia zwycięskiej bitwy kawalerii polskiej z kawalerią bolszewików pod Komarowem, która miała miejsce 31 sierpnia 1920 roku. Dzień ten stał się Świętem Kawalerii Polskiej, na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej w 2009 roku. Była to od 1813 roku największa, a zarazem ostatnia wielka bitwa kawalerii XX wieku w szyku konnym. Podczas bojów pod Komarowem w 1920 roku strona polska, w składzie 1 Dywizji Jazdy pod dowództwem generała Juliusza Rómmla, zaatakowała tyły nacierającej na Zamość bolszewickiej 1 Armii Konnej, dowodzonej przez Siemona Budionnego. Sześć polskich pułków kawalerii z determinacją i odwagą podjęło walkę ofensywną przeciwko 20 pułkom bolszewickiej kawalerii. W wyniku ataku polskiej jazdy na znacznie silniejszego przeciwnika poniósł on znaczne straty wynoszące w zabitych około 4000 ludzi, a w sumie z rannymi 2/3 swego stanu osobowego. Atak polskiej kawalerii oraz działania okrążające polskiej 13 Dywizji Piechoty, spowodował wycofanie i odwrót jednostek bolszewickiej 1 Armii Konnej w kierunku wschodnim. Wysiłek polskiej kawalerii okupiony został 300 poległymi na polu chwały ułanami i szwoleżerami (20% stanu bojowego 1 Dywizji Jazdy) oraz stratą ponad 500 koni - towarzyszy broni polskich kawalerzystów. Największe straty były w 9. pułku ułanów – 120 poległych i rannych, w tym trzech dowódców szwadronów.

Czytaj więcej...