foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Polski Klub Kawaleryjski jest patriotycznym, dobrowolnym, niepolitycznym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem niezarobkowym osób fizycznych, których celem jest kultywowanie i kontynuowanie tradycji kawalerii i jazdy polskiej. Więcej...

Kawaleria.org

Stowarzyszenie Polski Klub Kawaleryjski

W dniu 12 maja 2021 r. miała miejsce historyczna chwila związana z uroczystym rozpoczęciem robót budowlanych Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Wolicy Śniatyckiej koło Komarowa.

Monument powstaje w celu upamiętnienia zwycięskiej bitwy kawalerii polskiej z kawalerią bolszewików pod Komarowem, która miała miejsce 31 sierpnia 1920 roku. Dzień ten stał się Świętem Kawalerii Polskiej, na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej w 2009 roku. Była to od 1813 roku największa, a zarazem ostatnia wielka bitwa kawalerii XX wieku w szyku konnym. Podczas bojów pod Komarowem w 1920 roku strona polska, w składzie 1 Dywizji Jazdy pod dowództwem generała Juliusza Rómmla, zaatakowała tyły nacierającej na Zamość bolszewickiej 1 Armii Konnej, dowodzonej przez Siemona Budionnego. Sześć polskich pułków kawalerii z determinacją i odwagą podjęło walkę ofensywną przeciwko 20 pułkom bolszewickiej kawalerii. W wyniku ataku polskiej jazdy na znacznie silniejszego przeciwnika poniósł on znaczne straty wynoszące w zabitych około 4000 ludzi, a w sumie z rannymi 2/3 swego stanu osobowego. Atak polskiej kawalerii oraz działania okrążające polskiej 13 Dywizji Piechoty, spowodował wycofanie i odwrót jednostek bolszewickiej 1 Armii Konnej w kierunku wschodnim. Wysiłek polskiej kawalerii okupiony został 300 poległymi na polu chwały ułanami i szwoleżerami (20% stanu bojowego 1 Dywizji Jazdy) oraz stratą ponad 500 koni - towarzyszy broni polskich kawalerzystów. Największe straty były w 9. pułku ułanów – 120 poległych i rannych, w tym trzech dowódców szwadronów.

Czytaj więcej...

Pragniemy poinformować, iż projekt pod nazwą „Budowa punktu widokowego z platformą widokową i pomnikiem Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej. Etap I–VI”, w Wolicy Śniatyckiej pod Komarowem, otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu państwa, w kwocie 700.000,00 zł.

Uzyskanie wsparcia finansowego, na realizację zadania publicznego - budowę Pomnika pod Komarowem, było możliwe dzięki zawartej umowie współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem „Bitwa pod Komarowem”, a organizacją pożytku publicznego jaką jest Stowarzyszenie „Polski Klub Kawaleryjski”, a także innych zaangażowanych w projekt osób i podmiotów. Mając powyższy fakt na względzie, w imieniu obu organizacji partnerskich, składamy podziękowanie wszystkim tym, którzy dotychczas wspierali nasze działania w realizacji tego szczytnego i patriotycznego dzieła. Szczególne podziękowanie kierujemy do Pana Posła na Sejm RP Sławomira ZAWIŚLAKA z Zamościa, za ogromne zaangażowanie i pomoc w trakcie procesu pozyskania przedmiotowych środków.

Czytaj więcej...

Koleżanki i Koledzy, wkrótce upłynie czas składania zeznań podatkowych, każdy członek PKK oraz sympatyk może wspomóc naszą działalność poprzez wsparcie działań PKK, w tym zbiórkę środków na uprząż do zaprzęgu naszej taczanki. Każdy może podarować kwotę 1 % od podatku - wystarczy wpisać w Waszym zeznaniu podatkowym nasz numer krs 0000078096.

Można RÓWNIEŻ zostać DARCZYŃCĄ poprzez WPŁATĘ jakiejkolwiek kwoty na: https://zrzutka.pl/82xgpk

Czytaj więcej...

Polski Klub Kawaleryjski serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom, którzy wsparli w 2020 roku nasze działania, w tym zbiórkę środków na Budowę Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Komarowie, poprzez wpłaty dokonane na podstawie odliczenia środków z tytułu 1 procenta, odliczanego od podatku dochodowego. W minionym 2020 roku na rzecz PKK, w tym na Komitet Budowy Pomnika, wpłacono kwotę w 6425,99 zł.

Zarząd PKK będzie starał się w miarę możliwości oraz na podstawie danych przekazanych stowarzyszeniu przez Urząd Skarbowy w Poznaniu, przygotować okolicznościowe pisemne podziękowania dla darczyńców.

Pragniemy poinformować, że zgodnie z ustaleniami, środki z tytułu 1 procenta od podatku, dedydykowane na Komitet Budowy Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Komarowie, w wysokości 2805,59 zł, przekazane zostały w grudniu zeszłego roku na konto Komitetu Budowy Pomnika - Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem”.

Kontynuując zasadę wyrażania podziękowań darczyńcom z poprzednich zbiórek, nasze stowarzyszenie pragnie raz jeszcze podziękować wszystkim tym, którzy wsparli działania na rzecz kultywowania polskich tradycji kawaleryjskich, także z roku wcześniejszego.

Czytaj więcej...

Na podstawie uchwały nr 15/2020, z dnia 18 grudnia 2020 r., Zarząd PKK wprowadził do użytku organizacyjnego Regulamin Kawaleryjski - Musztra piesza bez broni i z bronią - Musztra Pojedynczego Kawalerzysty i Zespołowa Pododdziałów (Sekcji, Plutonu, Szwadronu).

Dokument opracowano na pamiątkę i uczczenie 100-lecia zwycięskiej wojny z bolszewikami w 1920 r. - w tym na część i chwałę kawalerzystów poległych w bitwach o niepodległość Polski, zwłaszcza pod Komarowem 31 sierpnia 1920 r. Przygotowanie i opracowanie dokumentu wymagało znacznego wysiłku ze strony autora - Prezesa PKK, gdyż zawiera całościowo opisane wszelkie kwestie w przedmiotowym zakresie, oparte na wielu regulaminach z okresu II RP oraz współczesnych, a także doświadczeniu szkoleniowemu (ponad 35 letniej służbie w SZ RP) autora dokumentu, w tym doświadczeniu w szkoleniu realizowanym w ramach PKK. Ponadto, wartością dodatkową regulaminu jest fakt, iż zawiera on ponad 105 rysunków oraz 20 schematów, które w nowatorski sposób wykonał autor regulaminu – w skali nieznanej poprzednim tego typu dokumentom. Treść i ryciny w pełni wyjaśniają kwestie regulaminowe musztry pieszej i budowy broni będącej na wyposażeniu kawalerzysty, oraz sposobu zakładania wyposażenia. Opracowanie wraz z rysunkami są pracą unikatową, gdyż do tej pory żaden Regulamin II RP ani SZ RP jeszcze nie uwzględniał tylu zagadnień popartych rysunkami.

Czytaj więcej...

Reaktywowanie współpracy, nawiązanej w 1999 roku, nastąpiło z inicjatywy francuskich kolegów, zrzeszonych w stowarzyszeniu oficerów rezerwy kawalerii z siedzibą w Saumur – gdzie mieści się słynna francuska szkoła jazdy oraz muzeum kawalerii. Do bezpośredniego spotkania przedstawiciela PKK z kawalerzystami francuskimi doszło 22 listopada 2020 roku w Poznaniu. Powodem wznowienia współpracy była inicjatywa zorganizowania na początku 2020 roku we Francji, na terenie Normandii, Święta Patrona Kawalerii Świętego Jerzego w mieście Caen – znanego polskim kawalerzystom z 1 Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka, z okresu walk w czerwcu 1944 r. Ten szczególny wątek wspólnej historii, spisanej krwią polskich pancerniaków na terenie Normandii, stał się podstawą do wspólnego zorganizowania uroczystości poświęconej Świętemu Jerzemu, przypadającej tradycyjnie w dniu patrona 23 kwietnia, a tym samym ponownego zacieśnienia współpracy polskich i francuskich kawalerzystów. Wszystkie szczegóły udziału delegacji PKK były uzgodnione i niestety ogłoszenie restrykcji związanych z pojawieniem się pandemii wirusa DCOVI-19 stanęły ostatecznie na przeszkodzie do odbycia kwietniowego spotkania.

Czytaj więcej...